Om CeFU

Om CeFU

Forskning af høj kvalitet - forskning der gør en forskel  

Center for Ungdomsforsknings livsnerve er kontakten til verden uden for universitetet. Forskningen sker i tæt samarbejde med medlemmer af CeFU, med organisationer, ministerier og andre enheder med kontakt til unge. Samtidig er vi et forskningscenter på et universitet med høje standarder for den viden, vi producerer.

I et samfund inddelt i sektorer, går CeFU på tværs. Vores primære fokus er de unge og deres perspektiv på det, vi undersøger. Dernæst er det intentionen at komme rundt om ungdomslivet, som det ser ud i dag. Vi kalder det et 360 graders ungeperspektiv og tilstræber at undersøge problemstillinger på tværs af livsområder, uddannelser, lovgivninger, videnskabelige discipliner, ungdomsliv og meget mere. Samtidig er det vores ambition med forskningen at være med til at gøre en forskel for unge i dag og i fremtiden.

Det er CeFUs opgave at fremme interdisciplinære undersøgelser af unge med henblik på at skabe bevidsthed og forståelse af emner, der påvirker de unges liv.

Hos CeFU efterstræber vi: 

•  At fremme samarbejdet mellem ungeinteressenter for at skabe bedre måder at løse nuværende samt fremtidige problemstillinger, der har indvirkning på de unges livsvilkår

•  At samle organisationer, som gør brug af eller gerne vil gøre brug af forskningsresultater med henblik på at forbedre de eksisterende livsvilkår for unge mennesker 

•  At skabe et solidt samarbejde med praktikere, forskere, myndigheder og politikere for at bygge bro mellem praksis, forskning og politik

•  At fremme formidling af forskning via et forskningsmiljø, der tillader, at de unges stemmer bliver hørt og forstået

 

 

 

Kontakt forskere

Noemi Katznelson
nka@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2068 6680

Mette Stigaard Stenkjær
mss@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4629

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV