Om CeFU

Vision

CeFU har udarbejdet denne overordnede vision:

  • At bedrive forskning, der inddrager unges perspektiv og som går på tværs og i dybden af ungdomslivets forskellige aspekter - konkret og teoretisk
  • At bedrive tværfaglig og problemorienteret forskning, der er samfundsrelevant og kan komme unge til gavn
  • At være et dagsordenssættende forskningscenter i Danmark for forskning i unge, ungdom og ungdomsliv
  • At være et forskningscenter, der er i dialog med brugerne af ungdomsforskningen, herunder foreningen bag centret  

Hvis du vil vide mere om CeFUs vision og hvilke strategier, der anvendes for at nå de forskningsmæssige målsætninger, kan du læse mere her:

 

CeFUs vision og strategier

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV