Om CeFU

Vision og mission

CeFUs vision er at bedrive forskning af høj kvalitet, der gør en forskel.

CeFUs mission er:

  • At være et dagsordenssættende forskningscenter i Danmark og internationalt for forskning i unge, ungdom og ungdomsliv
  • At bedrive forskning, der inddrager unges perspektiv, og som går på tværs og i dybden af ungdomslivets forskellige aspekter - empirisk og teoretisk
  • At bedrive tværfaglig og problemorienteret forskning, der er samfundsrelevant og kan omsættes og bruges i praksis, så det kommer unge til gavn
  • At være et forskningscenter, der indgår i dialog og samarbejde med brugerne af ungdomsforskningen, herunder foreningen bag centeret 

Hvis du vil vide mere om CeFUs vision og hvilke strategier, der anvendes for at nå de forskningsmæssige målsætninger, kan du læse mere her:

CeFUs vision og strategier

 

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV