Om CeFU

Medlemsorganisationer

Foreningen bag CeFU består af en perlerække af institutioner, organisationer og virksomheder. Tilsammen udgør de et vigtigt udsnit af den del af det danske samfund, der beskæftiger sig med de unge, og som derved bidrager til den forankring i samfundet, der er så vigtig for os.

Foreningen bag CeFU er et vigtigt mødested for private såvel som offentlige aktører, der har en interesse i at udveksle viden om unge. Der kommer løbende nye medlemmer, men de nuværende medlemmer er:

BUPL

Center for Kompetence og Brobygning

Danmarks Idræts-Forbund (DIF)

Danmarks Lærerforening (DLF)

Dansk Metal
Dansk Ungdoms Fællesråd

Danske Erhvervsskoler

Danske Gymnasier

DGI

Frie Kostskolers Fællesråd
Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)

HK/Danmark
Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning

Landsforeningen af 10. klasseskoler

Lederforeningen for VUC

NEXT Uddannelse København

Pædagoguddannelsen UCC

Rigspolitiet

Science Talenter 

Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelse (TAMU)

Uddannelsesforbundet

Undervisningsministeriet

UngdomsSkoleforeningen

UU Danmark

 

Association members

Kontakt forsker

Mette Stigaard Stenkjær
mss@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4629

9. november - Konference: Unge på kanten af samfundet

9. november - Konference: Unge på kanten af samfundet

På næste store konference sætter Center for Ungdomsforskning fokus på unge på kanten af samfundet. Vi undersøger, hvem de unge på kanten er, hvordan de bevægede sig derud, og hvad det overhovedet vil sige at være ung og befinde sig på kanten af nutidens samfund.

Læs mere her

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV