Om CeFU

Medlemsorganisationer

Foreningen bag CeFU består af en perlerække af institutioner, organisationer og virksomheder. Tilsammen udgør de et vigtigt udsnit af den del af det danske samfund, der beskæftiger sig med de unge, og som derved bidrager til den forankring i samfundet, der er så vigtig for os.

Foreningen bag CeFU er et vigtigt mødested for private såvel som offentlige aktører, der har en interesse i at udveksle viden om unge. Der kommer løbende nye medlemmer, men de nuværende medlemmer er:

Akademiet for Talentfulde Unge Øst

BUPL

Danmarks Idrætsforbund (DIF)

Danmarks Lærerforening (DLF)

Dansk Metal
Dansk Ungdoms Fællesråd

Danske Erhvervsskoler

Danske Gymnasier

DGI

Efterskoleforeningen

Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)

HK/Danmark

Højskolerne
Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning

Landsforeningen af 10. klasseskoler

Lederforeningen for VUC

LO

NEXT Uddannelse København

Pædagoguddannelsen UCC

Rigspolitiet

Science Talenter 

Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelse (TAMU)

Uddannelsesforbundet

Undervisningsministeriet

UngdomsSkoleforeningen

UU Danmark

 

Slide Med Medlemmer November 2017

Kontakt forsker

Mette Stigaard Stenkjær
mss@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4629

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV