Om CeFU

Foreningen

"CeFU's DNA er en enorm omsorg for de unge mennesker. CeFU stiller sig på det unge menneskes side, og det er en position, der er særlig for CeFU. Hvis man deler den omsorg og interesse, så er man velkommen som medlem." (Bestyrelsesmedlem, CeFU)

Et medlemskab af Foreningen Center for Ungdomsforskning støtter op om CeFUs arbejde. Foreningen Center for Ungdomsforskning er afgørende for CeFUs forankring i samfundet, fordi CeFU lægger vægt på at være i dialog med private såvel som offentlige aktører, der beskæftiger sig med unge.

Konkret er medlemmerne af foreningen institutioner, organisationer og virksomheder, der så vidt muligt udgør et demokratisk udsnit af det danske samfund. Medlemmerne kommer mange forskellige steder fra, men fælles for dem er, at de beskæftiger sig med unge og ungdomskultur på et væld af forskellige måder. Derudover er den røde tråd for medlemmerne, at de ønsker at: 

-        Være noget for de unge

-        Være med til at skabe forandringer for unge

-        Indgå i et fællesskab omkring interessen for unge

-        Kvalificere deres egen viden i mødet med unge

-        Kvalificere forskningen, så den rammer de unges hverdag

Medlemskabet giver adgang til bestyrelsen, som har en særlig interesse i både at støtte op om forskningen og centeret og i at være med til at formulere visioner, formål og strategi for CeFU. Udover at bestyrelsen deler en gennemgribende interesse for unges livssituation i Danmark, er det også karakteristisk, at den består af forskellige centrale aktører og interessenter, der på forskellig vis deltager i politiske processer og dermed er med til at påvirke forandringer gennem bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen er således både et stærkt interessefællesskab og en måde at udøve indflydelse på forandringer for unge og ungdomsliv.

Vi ønsker at samarbejde med flere medlemsorganisationer og byder nye medlemmer velkommen som en del af et dagsordensættende forskningscenter i Danmark på ungdomsområdet.

Bliv medlem

Kontakt forsker

Mette Stigaard Stenkjær
mss@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4629

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV