Om CeFU

Bestyrelse

Bestyrelsen varetager den løbende drift af Foreningen Center for Ungdomsforskning.

Bestyrelsen består af repræsentanter for:

 • Børne- og Ungdomspædagogernes landsforbund (BUPL)
 • Danmarks Idrætsforbund (DIF)
 • Dansk Metal
 • Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)
 • Danske Gymnasier
 • Danske Erhvervskoler
 • DGI
 • Frie Kostskolers Fællesråd
 • Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)
 • HK Danmark
 • NEXT Uddannelse København
 • Landsforeningen 10. Klasseskoler i Danmark
 • Lederforeningen for VUC
 • Pædagogprogrammet i UCC
 • Rigspolitiet
 • TAMU
 • Uddannelsesforbundet
 • Ungdomsskoleforeningen
 • UU Danmark

Kontakt forsker

Mette Stigaard Stenkjær
mss@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4629

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV