Om CeFU

Bestyrelse

Bestyrelsen varetager den løbende drift af Foreningen Center for Ungdomsforskning.

Bestyrelsen består af repræsentanter for:

 • Børne- og Ungdomspædagogernes landsforbund (BUPL)
 • Danmarks Idrætsforbund (DIF)
 • Dansk Metal
 • Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)
 • Danske Gymnasier
 • Danske Erhvervskoler
 • DGI
 • Frie Kostskolers Fællesråd
 • Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)
 • HK Danmark
 • NEXT Uddannelse København
 • Landsforeningen 10. Klasseskoler i Danmark
 • Lederforeningen for VUC
 • Pædagogprogrammet i UCC
 • Rigspolitiet
 • TAMU
 • Uddannelsesforbundet
 • Ungdomsskoleforeningen
 • UU Danmark

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV