Forskning & Publikationer

Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse

Projektets formål er at facilitere, kvalificere og analysere de tværgående erfaringer fra 12 udviklingsprojekter under Børne- og Undervisningsministeriet. Projekterne skal afprøve initiativer og tiltag, der kan styrke klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse. Konkret ved at sætte fokus på ét eller flere af nedenstående områder:

  • Tiltag, der letter overgangen fra grundskole til gymnasiale uddannelser
  • Strategier for opfølgning på elevfravær
  • Klasseledelse og udvikling af relationskompetencer
  • Udvikling af motiverende, engagerende og fastholdende undervisning med vægt på styrket elevinddragelse og elevindflydelse
  • Faglige og sociale støttetilbud fx supplerende undervisning (lektiecaféer), skolemiljø (fysisk og socialt), mentorordninger mm.

Der vil i projektet være et særligt fokus på at inddrage og undersøge elevernes perspektiver på, hvad der skaber en god klasserumskultur, samt hvilken betydning klasserumskulturen og oplevelsen af inklusion har for elevernes fastholdelse, motivation og læring.

Læs hele projektbeskrivelsenLæs mere om de 12 udviklingsprojekter 

 Læs rapporten her

 

Kontakt forskere

Status for projektet

Status: afsluttet
Afsluttet ultimo 2014.

Klasserumskultur, inklusion og fraværdsbekæmpelse

Se de 12 udviklingsprojekter

Download powerpoint slides fra:

Startkonference, 28.11.2012 Sparringsbesøg, foråret 2013 Koordinatormøde, 14.05.2013 Afslutningskonferencen 22.10.2014

Klik her

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV