Forskning & Publikationer

Brug For Alle Unge

Brug for Alle Unge er igangsat af Ministeriet for Børn og Undervisning. Formålet med Brug for alle unge er at udvikle vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge, og derved bidrage til at flere unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. I perioden 2015-2018 sættes fokus på indsatsområder i relation til ikke-uddannelsesparate unge:

Indsats 1 omfatter 10 UU-centre, hvor der er særligt store udfordringer med ikke- uddannelsesparate unge. Der arbejdes med emner, som har brug for et fokus her og nu (fx mobilitet, motivation og forældreinddragelse) og med udgangspunkt i de lokale udfordringer iværksættes indsatser, der adresserer disse udfordringer.

Indsats 2  sker i samarbejde med 15 UU-centre med fokus på at afprøve udvalgte erfaringsbaserede metoder og koncepter i UU's vejledning af de ikke-uddannelsesparate unge. Indsatsen udmøntes via forskningscirkler og efterfølgende afprøvning af de produkter og konkrete indsatser, der kommer ud af forskningscirklerne.

Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet skal i samarbejde med Epinion og Pluss evaluere ovennævnte indsatser i Brug for Alles Unges vejledningsindsats 2015-2018.

Læs midtvejsevalueringen

Kontakt forskere

Mette Pless
mep@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2942 7467

Anne Görlich
ag@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2073 5872

Status for projektet

Status: i gang
Afsluttes ultimo 2018

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV