Forskning & Publikationer

Ungdomsprofil 2016 - Gentofte Kommune

Tags: demokrati, Gentofte, interviews, unges trivsel, ung i gentofte, ungdomsprofil
Titel: Ungdomsprofil 2016 - Gentofte Kommune
Forfattere: Niels-Henrik Møller Hansen, Arnt Louw og Mira Wessels
Dato: 29.03.2016
Type: Rapport

Ungdomsprofil 2016 - Gentofte Kommune

Det gode ungdomsliv - ungdomsprofil 2016 Gentofte Kommune
Gentofte Kommune blev i 2015 udnævnt til årets ungdomskommune. Det er en pris, der uddeles af Dansk Ungdoms Fællesråd hvert år.  I begrundelsen for at tildele prisen til Gentofte Kommune fremhæves det bl.a., at kommunen tilbyder gode rammer for ungdomslivet og i særdeleshed gør en stor indsats for at engagere de unge i demokratiet.

Denne ungdomsprofil, som CeFU har stået for udarbejdelsen af, tegner et billede af, hvordan det er at være ung borger i årets ungdomskommune.
Det undersøges, hvordan hverdagen for kommunens unge borgere former sig - hvilke problemer, glæder og udfordringer de unge i Gentofte Kommune oplever at have. Ungdomsprofilen indgår i Gentofte Kommunes arbejde med at formulere den fremtidige vision for ungdomsarbejdet i kommunen og skal bidrage til en etablering af et vidensgrundlag der belyser, hvordan kommunens unge borgere har det og trives, samt hvilke problemstillinger de udfordres af. Emnerne strækker sig fra de unges overvejelser om uddannelse, deres aktiviteter i fritiden, til det antal timer de sover om natten og deres seksuelle adfærd på sociale medier.

Ungdomsprofilen søger bredt at dække de unge i Gentofte Kommune. Der er således tale om et meget specifikt geografisk område, men analyserne vil løbende være understøttet af nationale referencer og der drages paralleller til den tidligere gennemførte ungdomsprofil for Gentofte Kommune i 2004, hvorved tallene bliver solidt funderet - både i forhold til nationale og lokale udviklinger i ungdomslivet.

Hent rapporten her

Kontakt forskere

Niels-Henrik Møller Hansen
nhmh@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4546

Arnt Vestergaard Louw
avl@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 31 95 45 30

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV