Forskning & Publikationer

Ung og ordblind

Tags: ungdom, livsstil, handicap, Ordblinde
Titel: Ung og ordblind
Forfattere: Tilde Mette Juul, Thomas Brahe, Niels-Henrik M. Hansen
Dato: 28.02.2014
Type: Bog

Ung og ordblind

Denne bog undersøger, hvad det er, der sker i overgangen fra
den almindelige grundskole til ordblindeefterskolerne.

Hvad er det, der har en betydning for de unge ordblindes
personlige, sociale og faglige udvikling? Hvordan opleves springet fra
grundskole til efterskole? Og hvordan opleves overgangen sidenhen fra efterskole
til ungdomsuddannelse og arbejdsmarked?

Samtidig stilles det åbne spørgsmål, som ikke direkte
besvares, men som udgør et centralt underliggende tema: Hvad er det for sociale,
personlige og faglige strukturer i en undervisnings- og læringskontekst, som
bevirker, om en læring rent faktisk finder sted eller ej? Hvornår er man
inkluderet i et læringsfællesskab som ordblinde, og hvornår er man ekskluderet?

Bogen tager udgangspunkt i en lang række interviews med
nuværende såvel som tidligere elever på forskellige ordblindeefterskoler og
lader i høj de unge selv komme til orde. Det giver en unik indsigt ide unges
tanker og overvejelser, når de som unge og ordblinde forsøger at klare sig i
skolesystemet.

Bogen er rettet imod forældre, lærere og andre professionelle,
der arbejder med unge ordblinde eller som interesserer sig for området.

Køb bogen her

Læs pressemeddelse her

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV