Forskning & Publikationer

Motivation, tilstedeværelse og fastholdelse

Tags: uddannelse, hf, VUC, fastholdelse, motivation, nordsjælland, tilstedeværelse
Titel: Motivation, tilstedeværelse og fastholdelse
Forfattere: Niels Ulrik Sørensen og Niels-Henrik Møller Hansen
Dato:
Type: Bog

Motivation, tilstedeværelse og fastholdelse

Motivation, tilstedeværelse og fastholdelse undersøger, hvordan kursisterne oplever uddannelses- og læringskulturen på VUC og hf Nordjylland, og hvordan kulturen virker sammen med deres motivation, tilstedeværelse og fastholdelse. Der tages udgangspunkt i kursisternes egne beskrivelser og overvejelser, belyser en række problemstillinger, som har bred relevans for VUC og det almene uddannelsessystem. Med afsæt i kursisternes perspektiv anlægger evalueringen en konstruktiv valør i blikket på, hvad der fungerer godt og mindre godt på deres uddannelsesinstitution.

Motivation, tilstedeværelse og fastholdelse  skitseres en teoretisk model, der belyser forskellige aspekter af hverdagen på uddannelsesinstitutionen, og hvordan de indgår positivt som negativt i arbejdet med at øge de unges tilstedeværelse og aktive deltagelse. På den baggrund gives der en række konkrete anvisninger til, hvor man proaktivt kan sætte ind på en række felter. Motivation, tilstedeværelse og fastholdelse er dermed aktuel for alle institutioner/skoler, hvor fravær og manglende motivation er et problem i hverdagen.

Køb bogen her

Kontakt forskere

Niels Ulrik Sørensen
ns@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Niels-Henrik Møller Hansen
nhmh@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 4546

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV