Forskning & Publikationer

Den svære Ungdom

Tags: fritidsjob, ungdom, angst, cutting, ensomhed, ludomani, mistrivsel, mobning, rusmidler, selvskadende adfærd, sex, spiseforstyrrelser, stress, trivsel, Risikoadfærd
Titel: Den svære Ungdom
Forfattere: Jens Christian Nielsen og Niels-Ulrik Sørensen
Dato: 01.09.2010
Type: Bog

Den svære Ungdom

I bogen "Den svære ungdom - 10 eksperter om unges trivsel og mistrivsel" fortæller 10 eksperter om, hvordan unges mistrivsel ser ud i dag, hvordan den spottes, og hvad årsagerne er til den.

Eksperterne kommer også ind på, hvordan nutidens unge udtrykker mistrivsel, og hvad der kan gøres for at dæmme op for den. I bogen beskrives mistrivsel inden for følgende områder: 
- Stress, pres, angst, depression (Ida Koch).
- Ensomhed (Mathias Lasgaard).
- Mobning (Helle Rabøl Hansen).
- Selvskadende adfærd og cutting (Bo Møhl).
- Selvmord (Merete Nordentoft).
- Krop og ydre (Thomas Johansson).
- Spiseforstyrrelser (Susanne Lunn).
- Sex (Sven-Axel Månsson).
- Rusmidler (Henrik Rindom).
- Ludomani (Benedicte Ejlers).

Bogen er en del af Center for Ungdomsforsknings projekt Når det er svært at være ung i DK. Den er redigeret af forskerne Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen, Noemi Katznelson og Maria Duclos Lindstrøm.

"Den svære ungdom" kan bestilles på Hans Reitzels Forlag.
Køb bogen og se videointerview med bogens forfattere her.

Kontakt forskere

Jens Christian Nielsen
jcn@dpu.dk
Telefon: (+45) 8716 3851

Niels Ulrik Sørensen
ns@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2384 6031

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV