Cefu Tilbyder

Rebecca Marie Væver Johansen

Rebecca Marie Væver Johansen, Studentermedhjælp

Institut for Læring og Filosofi
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 2029 5069
Mail: rmvj@learning.aau.dk

Uddannelse:
Jeg læser på sidste semester af Bacheloruddannelsen i Teater- og Performancestudier ved Københavns Universitet. 

Arbejdsområde:
Jeg er primært ansat som web- og kommunikationsmedhjælper hos CeFU, hvor jeg er ansvarlig for driften af hjemmesiden og tilhørende facebook-side.  Arbejdet med hjemmesiden består hovedsageligt af vedligeholdelse og ajourføring med CeFU's aktiviteter samt opdatering af relevante nyheder.  Desuden står jeg for udsendelse af CeFU's nyhedsbrev og andre kommunkations-, layout- og administrative ad hoc opgaver.

Kontakt forsker

Rebecca Marie Væver Johansen
rmvj@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2029 5069

Nyt fra Cefu

Nyt fra Cefu

Cefu har lanceret et nyt nyhedsbrev. En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV