Cefu Tilbyder

Nina Nisted

Nina Nisted, Konferencesekretær og studentermedhjælp

Institut for Læring og Filosofi
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 2082 8462
Mail: nin@learning.aau.dk

Uddannelse:
Jeg er ved at tage en kandidat i Psykologi og Kommunikation på Roskilde Universitet hvorfra jeg også har en International Bachelor in Humanities.

Arbejdsområde:
Mine primære arbejdsopgaver ligger i forbindelse med de tre konferencer Cefu afholder hvert år, både den interne netværkskonference og de to åbne konferencer i maj og november. Jeg varetager således en stor del af det administrative arbejde i forhold til tilmeldinger til konferencerne og den praktiske afvikling af samme. Herudover vedligeholder jeg Cefu's database over interessenter og assisterer som studentermedhjælp ved forskellige forskningsprojekter.

Kontakt forsker

Nina Nisted
nin@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2082 8462

Nyt fra Cefu

Nyt fra Cefu

Cefu har lanceret et nyt nyhedsbrev. En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV