Cefu Tilbyder

Anne Görlich

Anne GörlichAnne Görlich, Post Doc

Institut for Læring og Filosofi
Aalborg Universitet
Campus København
A.C Meyers Vænge 15
2450 København SV

Tel: (+45) 2073 5872
Mail: ag@learning.aau.dk

Uddannelse:
Jeg har lige afsluttet mit Ph.D projekt i tilknytning til det mere omfattende projekt 'Brobygning til uddannelse'. Derudover har jeg en kandidatgrad i psykologi og kommunikation fra RUC, samt en efteruddannelse som psykoterapeut MPF.

Arbejdsområde:
Jeg har været ansat som videnskabelig assistent på flere kvalitative forskningsprojekter, som primært beskæftiger sig med sårbare unge i uddannelsessystemet og med tiltag, som kan hjælpe de unge til at overkomme barrierer for at færdiggøre en uddannelse. Min Ph.D afhandling befinder sig også inden for dette område. Med Ph.d projektet har jeg til hensigt både at evaluere konkrete igangsatte forsøg og at bidrage med nye måder at forstå 'fastholdelse i uddannelse' som et processuelt og mangetydigt fænomen.

Forskningsfelt:
Mere generelt har jeg siden 1995 været optaget af unge, de relationer de indgår i, de verdens- og selvbilleder de skaber, de problemer de støder ind, de mestringsstrategier de har eller ikke har, betydningen af køn og mange andre emner relateret til unge og sårbare unge. Jeg har beskæftiget mig med unge både i form af kvalitativ forskning, dokumentar, undervisning, terapi og rådgivning.

3 Interessante publikationer:

Görlich, Anne & Katznelson, Noemi, Er selvtillid nok? Betydningen af
tillid i fastholdelsen af unge i uddannelse, København: Tidsskrift for
Arbejdsliv, 15. årg. Nr. 3, s. 24-39

Hutters, Camilla, Nielsen, Mette Lykke & Görlich, Anne (2012) Drenge og
piger på ungdomsuddannelserne. Hvad betyder køn for elevernes
uddannelsespraksis?, Center for Ungdomsforskning

Görlich, Anne, Pless, Mette, Katznelson, Noemi & Olsen, Pia (2011), Hvem
er de unge ledige - unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune, København:
Center for Ungdomsforskning

Evaluering af kombineret ungdomsuddannelse (KUU)

Evalueringsprojekt, der har til formål at evaluere kombineret ungdomsuddannelse (KUU), som er en toårig uddannelse for unge, der ikke har forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse eller en gymnasial ungdomsuddannelse.

Unge uddannelseshjælpsmodtageres vej mod uddannelse og arbejde

Trods massive bestræbelser er der fortsat en gruppe unge, som udfordres i mødet med uddannelsessystemet. Uddannelsesprojektet ’Liv og Læring’, som er et samarbejdsprojekt mellem VUC Storstrøm og Guldborgssund kommune, skal i denne sammenhæng ses som et forsøg på, at udvikle nye veje i arbejdet med at gøre unge uddannelsesparate.

Kontakt forsker

Anne Görlich
ag@learning.aau.dk
Telefon: (+45) 2073 5872

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

Tilmeld dig nyhedsbrevet!

Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV