Forskning & Publikationer

Mest læste

Her finder du, de mest læste publikationer og projekter

Mest læste publikationer

 • Når det er svært at være ung i DK

  Forskningsrapporten "Når det er svært at være ung i DK - unges trivsel og mistrivsel i tal" præsenterer resultaterne af en stor videnskabelig spørgeskemaundersøgelse om trivsel og mistrivsel blandt 15-24-årige unge i Danmark.

 • Den svære Ungdom

  I bogen "Den svære ungdom - 10 eksperter om unges trivsel og mistrivsel" fortæller 10 eksperter om, hvordan unges mistrivsel ser ud i dag, hvordan den spottes, og hvad årsagerne er til den.

 • Ungdomsliv - mellem individualisering og standardisering

  Ungdomsliv er en bredt dækkende bog om de unge i Danmark i dag, der kommer rundt om alle de vigtige sider af ungdomslivet: uddannelse og vejledning, arbejds-, fritids- og foreningsliv, og den trænger ind i en række af ungdomslivets brændpunkter: ungdomskulturerne, kønsrollerne, de sociale og etniske tilhørsforhold og de mange former for risikoadfærd.

 • Hvem er de unge på kanten af det danske samfund?

  Ny rapport om unge på kanten af det danske samfund. Vi har spurgt de unge selv og lyttet til deres fortællinger og perspektiv. Suppleret med en række professionelle, der arbejder med disse unge, danner dette afsæt for analyserne i undersøgelsen.

 • Unges motivation og læring

  I denne bog fortæller 12 eksperter om unges motivation for læring og uddannelse - set i lyset af brydninger og forandringer, der præger samfundet, uddannelsesverdenen og ungdomslivet. Bogen beskriver motivationens udfordringer og de centrale begreber, man kan forstå motivation igennem, og den giver en række anbefalinger til arbejdet med at styrke unges motivation for læring og uddannelse

 • Mest læste projekter

 • Unges lyst til læring

  Projektets formål er at udvikle ny viden og afprøve nye indsatser, der kan øge unges lyst til og motivation for læring.

 • Når det er svært at være ung i DK

  En undersøgelse af årsager til unges trivsel og mistrivsel.

 • Hvem er de unge ledige?

  Rapporten "Hvem er de unge ledige? - unge uden arbejde og uddannelse i Faxe Kommune" giver et indblik i, hvordan de unge oplever aktuelle barrierer for at komme videre i uddannelsessystemet samt på arbejdsmarkedet.

 • Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse

  Facilitering og følgeforskning i forbindelse med udviklingsprojekt under Børne- og Undervisningsministeriets udviklingsplan på det gymnasiale område.

 • Når det er svært at være ung - viden og råd om unges trivsel og mistrivsel

  Rapporten "Når det er svært at være ung i DK - viden og råd om unges trivsel og mistrivsel" giver et overblik over nogle af de væsentligste mistrivselsformer blandt unge, et indblik i hvem de rammer, samt hvordan man kan hjælpe de ramte unge.

 •  

  Kontakt forsker

  Mette Stigaard Stenkjær
  mss@learning.aau.dk
  Telefon: (+45) 2029 4629

  Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

  Nyt fra CeFU: Nyhedsbrev

  En gang i kvartalet udsender vi et nyhedsbrev med information om ny forskning, udgivelser og konferencer. Hvis du gerne vil holde dig informeret om den nyeste ungdomsforskning, så tilmeld dig allerede nu.

  Tilmeld dig nyhedsbrevet!

  Center for Ungdomsforskning | cefu@learning.aau.dk | Tlf: (+45) 20 29 46 29 | A.C Meyers Vænge 15, 2450 København SV